Bardzo często wam się zdarza, że piszecie artykuł potem go poprawiacie,  zmieniacie akapity, wyrzucacie cale zdania. Czasami pierwotna wersja artykułu bardzo odbiega od wersji ostatecznej. Czasami chcemy wrócić do poprzedniej wersji i zobaczyć co tam napisaliśmy. Inna sytuacja. Piszemy treść na stronę inny redaktor ją poprawił, chcemy wiedzieć jakie zmiany zostały naniesione. Wtedy korzystamy w tak zwanych wersji w Joomla.
Wersje są już w Joomla dostępne od jakiegoś czasu i często nie wiemy o istnieniu tej funkcji bo ta opcja jest wyłączona.
Gdzie włączyć wersje w Joomla


Klikamy kolejno artykuły > artykuły. Na otwartej karcie szukamy przycisku opcje, jest po prawej stronie, klikamy na niego, na nowo otwartej stronie przechodzimy na zakładkę edycja artykułu. Opcja trzecia od góry to właśnie przycisk uaktywniający w naszym systemie wersje.  Jeśli on jest wyłączony to go włączamy jeśli chcemy korzystać z tej opcji. Po tej operacji pokaże nam się kolejna opcja, gdzie wybieramy ile wersji (poprawek)system będzie pamiętał. Domyślnie jest to 10 i nie musimy tego zmieniać, by system pamiętał jakieś ważnestarsze wersje. Potem opisze opcję jak zapamiętać jakoś wersję na zawsze. Nawet jeśli będzie najstarszy i wcześniej powstanie kilka kilkanaście wersji.

Korzystanie w z wersji artykułu w Joomla?

Teraz jeśli tworzymy artykuł i go zamkniemy powstanie jego kopia w systemie, po powtórnym otworzeniu artykuł i naniesieniu na nim zmian w systemie zostanie zapisana starsza wersja o ta najnowsza stanie się domyślną wyświetlaną na stronie. Kolejno otwierając artykuł trzeci raz i nanosząc zmiany powstanie kolejna wersja i ta najnowsza będzie domyślną. Uwaga 11 wersja zostanie usunieta z systemu, chyba że ją oznaczymy, ma to przeciwdzialać powstaniu dużej ilości danych w bazie.

Jak sprawdzić poprzednie wersje w systemie?

 Aby zobaczyć poprzednie wersje artykułu i zarządzacnimi w Joomla, najlepiej otworzyć artukuł do edycji i klinąc przycisk wersje. Teraz otworzy się okno w greybox gdzie zobaczymy kilka przycisków i tabelkę z wersjami. Wersje artykułu sa oznaczone tylko data jej zapisu w bazie danych i mozemy na ta datę kliknąć aby wywołać wersję artykułu, która powstała o tej porze. Poniżej rysunek z tego okna.

wersje artykulu w joomla

 Bardzo ciekawa opcje ryje się pod kolumną zachowaj trwale. Wcześniej pisalem o ilości wersji jakie zapamiętuję system - to ustawialismy w opcjach. Tutaj możemy oznaczyć, która wersja artykułu ma być na stałe zapamiętana, wystarczy kliknąć przycisk nie.

Wersje można porównać, trzeba zaznaczyć wersje które chcemy porownać i kliknąc przycisk na górze porównaj. Wtedy pojawi się okno gdzie będziemy mieli porównane artykuły, ale nie tylko treść ale też i pozostałe parametry.

Jeśli chcemy daną wersję przywrócić jako domyślną to zaznaczamy ją i klikamy przycisk przywróć.  Wtedy obok daty pojawi się gwiazdka, która oznacza że to właśnie ta wersja jest wyświetlana obecnie na stronie.